Skip to main content

Tin tức sự kiện

Triển khai nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2024
Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Tịnh Biên phát huy sức mạnh tổng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
Tịnh Biên phát huy sức mạnh tổng trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
Giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm 35 năm “Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng toàn dân”
Giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm 35 năm “Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng toàn dân”
Phường Tịnh Biên trao Lệnh gọi nhập ngũ năm 2024
Phường Tịnh Biên trao Lệnh gọi nhập ngũ năm 2024

Tổ công nghệ số cộng đồng

Tiềm năng thế mạnh địa phương